Het fonds

CPO-Plankostenfonds

Regio Groningen-Assen en vier lokale Rabobanken hebben het zogeheten CPO-Plankostenfonds opgericht. Met dit fonds willen zij het eenvoudiger maken om in groepsverband een droomhuis te kunnen realiseren. Wanneer groepen met hun bouwplannen beginnen, moeten ze namelijk vaak kosten maken die ze op dat moment nog niet uit een hypotheek kunnen financieren. Dit fonds ondersteunt hierbij. Groepen kunnen nu bij het CPO-Plankostenfonds een lening aanvragen. Per woning kan, onder voorwaarden, tot maximaal € 12.000,- renteloos geleend worden. Regio Groningen-Assen en vier samenwerkende Rabobanken hebben in totaal € 500.000,- ingelegd in het  fonds.

Aanvragen & randvoorwaarden

Aanvragen lening

Stap 1 - Om de lening aan te vragen hebben wij voor u formulieren ontwikkeld:

Stap 2 Stuurt u uw aanvraag compleet naar:

Aanvraag in behandeling

Voor de goede orde vermelden wij dat een positief advies van de extern deskundige, niet automatisch een toekenning van (een deel of de volledige) lening betekent. De toekenning is mede afhankelijk van de uiteindelijke beoordeling door het bestuur van het fonds (gemeente / Rabobank) en de nog beschikbare financiële middelen.

Randvoorwaarden

Alle benodigde documenten

Meer informatie

close

Vraag een lening aan

Vraag aan
U moet een geldig e-mail adres invoeren